JEČMEN A ALERGIE

26.03.2013 21:38

Alergie v současné době patří mezi velmi rozšířenou skupinu nemocí. K jejich nárůstu má vztah především stav životního prostředí, kvalita vody a potravin, genetika a především totální chemizace našeho života. Vysoké koncentrace škodlivin pronikají do našeho organismu sliznicemi, kůží, vdechovaným vzduchem a přijímaným jídlem. A co je nejhorší, velké množství těchto škodlivin si dokonce do organismu dodáváme sami a naprosto dobrovolně.

Během sledovaného tříměsíčního období byl u pacientů, poměrně závažných alergiků, sledován jednak subjektivní stav a jednak objektivní, laboratorní hodnota eosinofilů. Eosinofily jsou buňky specifické pro alergické stavy a v rámci diferenciálního rozboru bílé krevní řady nepřesahují 5% hranici výskytu (vyjádřeno uváděným fyziologickým rozmezím: do 0,05). Při jejich zvýšeném počtu lze usuzovati na skrytou formu alergie v organismu i při úplné absenci subjektivních i objektivních klinických příznaků. Pokles jejich laboratorní hodnoty pak vyjadřuje objektivní zlepšení stavu.

V praxi se používají i mnohem přesnější laboratorní metody potvrzující přítomnost alergie v organismu (např. stanovení takzvaných imunoglobulínů), ale pro reakci organismu na užívání produktu ječmen stačí i prosté stanovení eosinofilů.

Hodnoceno bylo celkem 7 osob, z toho 4 muži a 3 ženy. Zkratky za věkem vyjadřují převažující alergické obtíže (AB - astma bronchiale - alergické, P - pollinosis - senná rýma, AE - atopický ekzém).

Ve sloupci „Po 3. měsíci užívání" je pak vyjádřen subjektivní pocit úlevy (S+- lehká úleva, S++- střední úleva, S+++-výrazná úleva). Během sledovaného období neužívali pacienti pravidelně žádné léky ovlivňující alergické obtíže, pouze jednorázově byly použity spreje u pacientů s astmatem a lokálně kapky do očí a spreje do nosu u pacientů s projevy senné rýmy.

(Věk)     Vstupní hodnota     Po 1. měsíci užívání     Po 2. měsíci užívání     Po 3. měsíci užívání
(62)(AB)                 0,08                             0,08                            0,06                       S+ 0,04    
(45) (AB)                0,07                             0,07                            0,07                       S+++ 0,05
(32) (P)                   0,12                            0,11                            0,08                       S+++ 0,06
(25) (AE)                0,09                             0,08                            0,06                       S+ 0,04
(48) (AB)                0,08                             0,08                            0,05                       S+ 0,03
(37) (P)                  0,06                             0,05                            0,05                        S+ 0,05
(33) (P)                  0,10                             0,09                            0,07                        S++ 0,04


Závěr: Z uvedených faktů vyplývá, že u všech sledovaných pacientů došlo k subjektivní úlevě od alergických obtíží. Ve čtyřech případech k lehké, v jednom ke střední a ve dvou k výrazné. Jimi uváděné subjektivní zlepšení stavu potvrzují i objektivní laboratorní nálezy, které se během tří měsíců upravily v šesti případech zcela k normálu, v jednom případě laboratorní nález zůstal těsné nad hranicí fyziologického rozmezí. Ve všech případech se zlepšil i objektivní klinický nález.

Z tabulky vyplývá, že mezi intenzitou subjektivní úlevy a laboratorním nálezem není žádná zákonitost či souvztažnost. Důvodem je odlišná reakce každého jedince na užívání produktu, která navíc může být ovlivněna celou řadou vlivů zevních i vnitřních. (Např.: prostředí, v němž dotyčný žije či pracuje, jeho stravovací návyky, pitný režim, vliv jiných souběžné probíhajících onemocnění, stresu atd.)