JEČMEN A ASTMA

26.03.2013 21:37

Průduškové astma je v rozvinutých zemích velmi častou nemocí. V ČR má astma každý dvanáctý člověk.
ZÁVĚR studie ječmen a astma /r. 2006:

Během ročního sledování respondentů s diagnózou astma bronchiale, kteří po celou dobu sledování užívali výtažek z ječmene v dávce 2x1 lžička denně, došlo u všech z nich ke zlepšení. A to jak jejich subjektivního stavu, tak i z objektivních hodnot spirometrie FVC a FEV1. Významně se snížil i počet komplikací doprovázejících toto závažné onemocnění. Kromě toho stojí za pozornost to, že už samotná stabilizace stavu by byla pokládána za úspěch (natož zjištěné výrazné zlepšení).