JEČMEN A LYMSKÁ BORELIÓZA

26.03.2013 21:39

Pacienti v době studie pili 3 měsíce ječmen a nesměli být současně léčeni antibiotiky, pokud možno po celou sledovanou dobu.
Závěr studie:

Z výsledků vyplývá, že lehkou subjektivní úlevu pocítilo 40% sledovaných, střední úlevu pocítilo 50% a výraznou 10% sledovaných.

Laboratorní hodnoty IgG i IgM celkově poklesly v 80% případů, 20% zůstalo téměř bez odezvy. Zcela upravit hodnotu IgG se podařilo u 10% případů, radničních zůstalo 10% případů a nad hranicí normy zůstalo 80% případů. Hodnota IgM se zcela upravila u 40% sledovaných, hraniční zůstala u 30% a pozitivní nález přetrval u 20% sledovaných.

Vezmeme-li v úvahu, že ani antibiotickou léčbou se často nedaří laboratorní hodnoty upravit, nebo že po krátkém období zlepšení, kdy se hodnoty zcela upraví a jsou vysazena antibiotika, se opět hodnoty protilátek zvyšují a antibiotická léčba musí být opakována, je dosažený efekt produktu ječmen velmi dobrý. Jeho dlouhodobé užívání jistě pomůže projevy chronické borreliósy stabilizovat a udržet v takových mezích, aby nemusela být příliš často využita léčba antibiotiky. Pro akutně zjištěnou lymeskou borreliósu jistě platí, že léčba antibiotiky je nejspolehlivějším postupem, jak nemoc v počátečním stádiu vyléčit. I v tomto případě je ječmen více než vhodné použít jako spolehlivě protizánětlivě působící podpůrný prostředek.