Obsah živin v ovoci a zelenině neustále klesá

17.04.2013 20:14

Níže jsou uvedeny výsledky zahraniční studie dokazující, jak neustále klesá obsah živin v ovoci a zelenině, které se prodávají v supermarketech. Pokles je opravdu alarmující. Abychom tělu dodali potřebné látky v dostatečném množství, musíme tak konzumovat stále více ovoce a zeleniny.

V tomto světle se rada Václava Cílka, geologa, filozofa a spisovatele, investovat do orné půdy a malého traktůrku, jeví jako ryze pragmatická.

Obsah živin v ovoci a zelenině v supermarketech (studie z let 1985, 1996 a 2002)

 

(Zpracováno s využitím dat z průzkumů sanatoria v Schwarzwaldu a Pharmaconcernu Geigy.)

 

Autor: Jiří Bátěk

Zdroj: Britské listy, 22.3.2013