Renesance MLM – Byznys pro 21. století

21.01.2014 21:47

 

Začátky multi-level-marketingu (MLM, síťový marketing) sahají až do 20.let minulého století v USA. První MLM firmou se stala California Vitamins.

Za dobu své existence zažila bouřlivý vývoj a po roce 1980 se objevila i v ČR. Díky špatné obchodní politice několika firem vzniklo okolo MLM spousta nepravd, dohadů a značně to tento systém poškodilo a omezilo. Určitý vliv na to měly i MLM fungující formou „letadla“, u kterých se spousta lidí spálila. V současné době existuje řada firem fungujících na tomto principu, disponují kvalitními produkty a zaznamenávají dobré obchodní výsledky i v období krize. Tyto firmy zároveň patří mezi velmi úspěšné.

I přes počáteční neúspěch v ČR a zkreslení představy celého obchodního systému, řada MLM firem zaznamenává za posledních 5 let významný nárůst a úspěch. Dochází k posunu vnímání MLM podnikání. Od podivné a těžko pojmenovatelné práce ke standardní podnikatelské činnosti. S každým dalším rokem přibývá MLM podnikatelů a zákazníků nakupujících jejich produkty. To vše představuje rané počátky renesance tohoto stylu podnikání. ČR se postupem času přirozeně přibližuje k západním zemím, kde je tento způsob práce vnímaný jako naprosto běžný typ podnikatelské činnosti.

Dokladem toho je mimo jiné řada publikací a knih, které se tomuto tématu věnují. Jedna z nejhodnotnějších vyšla v roce 2011 – Byznys pro 21. století – Robert Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki

"Ačkoliv Robert sám nikdy v síťovém marketingu nepodnikal, věnuje se intenzivně již několik let studiu tohoto vzrušujícího trendu. Network marketing vyhodnotil jako byznys pro 21. století a stejně pojmenoval i svou knihu. Díky své nezaujatosti, objektivitě a expertnímu pohledu přináší cenné informace odhalující síťový marketing každému, kdo hledá stabilní příjem v nadcházející ekonomické recesi." Zdroj

Robert Kiyosaki je respektovaným podnikatelem, autorem světoznámého bestselleru Bohatý táta, chudý táta.

John Fleming je úspěšný podnikatel a konzultant. V současné době vydává odborné periodikum Direct Selling News, což je významná publikace určená pro oblast přímého prodeje.

Manželka Kim Kiyosaki je podnikatelkou a přispěla kapitolou s názvem Podnikání, ve kterém vynikají ženy.

Malá ochutnávka z knihy: "Síťový marketing vám poskytne nejen dobré podnikatelské vzdělání, ale také okruh nových přátel - přátel, kteří se budou v životě ubírat stejným směrem a budou vyznávat stejné hodnoty jako vy. ... Dnes síťový marketing považují mnozí experti a uznávaní obchodníci za jeden z nejrychleji se rozvíjejících obchodních modelů na světě."

 

Ing. Jana Ziková

 

Související článek:

Network marketing – Obchodní model budoucnosti

Gastes a Buffett o MLM

 

 

Diskusní téma: Renezance MLM – Byznys pro 21. století

Datum: 21.10.2014

Vložil: Richardrark

Titulek: Ugg Pas Cher https://www.traduction-mg.com/


Datum: 24.01.2014

Vložil: Eva

Titulek: MLM

Hm, to je zajimavé!

Přidat nový příspěvek